Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва: Quality FOOD Trade Program (надалі – Програма), спрямована на зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах на внутрішньому та експортному ринках. Тим самим сприяючи загальній цілі сталого та всебічного зростання в Україні.
Програмою визначено пріоритетність двох тематичних напрямків в обох секторах: а) удосконалення нормативно-правової бази та покращення бізнес-середовища задля підвищення якості та безпечності продукції, та б) розвиток потенціалу для підвищення торговельних можливостей.

Удосконалення нормативно правової бази та покращення бізнес-середовища задля підвищення якості та безпечності продукції

Програма сприятиме підвищенню обізнаності щодо органічного сільського господарства та безпечності молока серед державних установ на національному та обласному рівнях, щоб партнери були компетентними проводити власні кампанії з підвищення обізнаності. Розвиватиме потенціал відповідальних органів влади задля вдосконалення, прийняття та підсилення відповідного законодавства підзаконними актами. Значна увага приділятиметься інтеграції ризик-орієнтованих концепцій в процедурах управління ризиками та інспектування.

Розвиток потенціалу для підвищення торговельних можливостей

Програма сприятиме розвитку потенціалу постачальників послуг приватного та державного сектору у відповідь на запит зацікавлених сторін в органічному та молочному секторах, щоб покращити торгівлю продуктами з доданою вартістю. Ці зусилля доповнюватимуться створенням органічної платформи, яка сприятиме диверсифікованій торгівлі органічними продуктами, а також запровадженням ризик-орієнтованої програми контролю якості сирого молока.

В органічному секторі, Програма розвиватиме потенціал державного сектору разом із відповідними структурами Міністерства економіки України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також у приватному секторі, зокрема постачальників послуг. В молочному секторі, Програма розвиватиме потенціал державного сектору разом із Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відповідними структурними підрозділами Міністерства економіки України та приватним сектором, представленим асоціаціями виробників та переробників молока.