25 лиcтопада 2021 року вперше в Україні відбувся масштабний міжнародний захід присвячений темі впровадження ризик-орієнтованих концепцій в рутинну роботу компетентного органу у сфері безпечності харчових продуктів, кормів та здоров’я тварин. Онлайн формат дозволив зібрати спікерів з Європейської Комісії, Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA), компетентних органів Хорватії та Австрії та понад 200 учасників з Міністерства економіки України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (надалі – Держпродспоживслужба), профільних науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, громадських організацій, проєктів міжнародної технічної допомоги та інших зацікавлених сторін.

Метою даного заходу було обговорення з експертами міжнародних організацій, які мають багаторічний досвід щодо впровадження діяльності оцінки ризиків та використання її результатів управлінцями (ризик-менеджерами) компетентних органів країн Європейського Союзу, важливості інтеграції ризик-орієнтованих концепцій у процедури управління ризиками та основних аспектів для повноцінного функціонування Сектору оцінки ризиків Держпродспоживслужби, а також отримати стратегічні рекомендації щодо удосконалення процесу аналізу ризиків в Україні.

З вітальним словом виступила Владислава Магалецька, Голова Держпродспоживслужби:

«Щоденна робота Держпродспоживслужби полягає в захисті здоров’я життя людей, забезпечення благополуччя та здоров’я тварин, недопущення занесення на територію України небезпечних хвороб, у зв’язку з цим нам постійно необхідно приймати рішення щодо недопущення виникнення тих чи інших ризиків і від ефективності прийнятих рішень залежить результат. Тому управлінцям необхідно мати об’єктивні підстави та докази для прийняття найбільш ефективних рішень. З цією метою Держпродспоживслужба, враховуючи міжнародні зобов’язання відповідно до Угоди СОТ  та вимоги національного законодавства наразі на шляху запровадження ризико-орієнтовних концепцій в рутинну роботу служби та розбудови діяльності з оцінки ризиків».

Ігор Кравченко, місцевий керівник швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» подякувати пані Владиславі Магалецькій та її колегам за послідовну та активну підтримку під час реалізації Програми та зауважив:

«Швейцарія розпочала технічну підтримку Держпродспоживслужби, зокрема Сектору оцінки ризиків у рамках попереднього Проєкту з безпечності молока, ще у 2016 році. Враховуючи важливість впровадження ризик-орієнтованих концепцій, у рутинну роботу Держпродспоживслужби, ми продовжуємо надавати комплексну технічну підтримку розвитку сектору оцінки ризиків у рамках QFTP. Я також вважаю важливим сказати, що експерти нашої Програми послідовно сприяють розвитку потенціалу усіх сторін, залучених до процесу аналізу ризиків, задля досягнення стійкого результату, з головною метою, щоб і після завершення нашої Програми концепція аналізу ризиків продовжувала здійснюватися в Держпродспоживслужбі».

Манон Шуперс, директор SAFOSO AG у своїй промові наголосила:

«Цей захід дасть важливу «їжу для роздумів» щодо подальшого розвитку та інтеграції оцінки ризиків в процедури управління ризиками у сфері безпечності харчових продуктів та здоров’я тварин в Україні на основі вивчення міжнародного досвіду».  

   Ольга Шевченко, заступник Голови Держпродспоживслужби, яка координує діяльність Сектору оцінки ризиків представила стан впровадження діяльності з аналізу ризиків в Україні. А саме: вимоги національного законодавства, завдання Сектору оцінки ризиків, ролі і завдання учасників процесу аналізу ризиків, мережу національних наукових організацій та міжнародних організацій з якими підписано меморандуми про співпрацю, як побудований процес оцінки ризиків в Держпродспоживслужбі та які оцінки ризику були уже проведені.

Під час презентації Ольга Шевченко зауважила:

«Україна проходила довгий шлях у становленні діяльності з аналізу ризиків, але наразі у Держпродспоживслужбі створено самостійний структурний підрозділ з оцінки ризиків, робота якого будується таким чином, щоб три основні принципи – незалежність, об’єктивність та прозорість при проведенні науково-обґрунтованих оцінок ризиків були дотримані та управлінці (ризик-менеджери) були забезпечені необхідним підґрунтям для прийняття рішень та запровадження заходів».

   Саня Сепарович, яка довгий час обіймала посаду директора Управління ветеринарії Департаменту ветеринарії та безпечності харчових продуктів Міністерства сільського господарства Хорватії та наразі працює міжнародним ветеринарним консультантом висвітлила презентацію «Як оцінка ризику впливає на ризик-менеджерів та процес управління ризиками?». Під час виступу зосередилась на процесі ідентифікації і пріоритезації потреби в оцінці ризиків ризик-менеджерами, на процесі обміну інформацією з оцінювачами ризику  та на інтеграції результатів оцінки ризиків у процеси управління ризиками. У своїй презентації вона продемонструвала практичні приклади застосування оцінки ризиків у сфері здоров’я тварин та зазначила:

«Оцінка ризиків є дуже важливим інструментом для управлінців, зокрема для попередження завезення хвороб тварин при імпорті, поширення транскордонних хвороб, для зміни політики контролю за хворобами та при зміні біологічного і зоонозного потенціалу збудника, а також  допомагає знизити фінансові витрати країни на заходи контролю за хворобами тварин».

   Йохан Штайнвайдер, керівник відділу оцінки ризику Австрійського агентства з охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (AGES) на початку своєї презентації звернув увагу учасників на наступне:

«Аналіз ризику це циклічний процес, який націлений на постійне удосконалення системи контролю у сфері безпечності харчових продуктів і кожне коло підвищує рівень знань і постійно покращує безпечність харчових продуктів».

Під час виступу Йохан Штайнвайдер ознайомив учасників з основними аспектами проведення ефективної оцінки ризиків, а саме розповів про підхід до співпраці між ризик-менеджерами та оцінювачами ризиків на різних етапах оцінки ризику, про планування необхідних ресурсів  та тривалість проведення оцінки ризиків, а також про основні джерела даних, які вони використовують для проведення оцінки ризиків у сфері безпечності харчових продуктів.

   Боріс Антунович, керівник Проєкту ЄС ILCA, який був першим керівником відділу оцінки ризиків Агентства з безпечності харчових продуктів Хорватії (HAH) поділився досвідом створення підрозділу оцінки ризиків на прикладі Хорватії. Розповів яким чином була побудована робота, скільки фахівців працювало в організації, які наукові експертні групи були створені, як відбувалось планування ресурсів для проведення оцінки ризиків, як було організовано робочі процеси та канали спілкування з ризик-менеджерами.

Наразі Агентство з сільського господарства і продовольства-Центр з безпечності харчових продуктів (CFS) Хорватії є основною організацією країни, яка виконує наукову та професійну діяльність у сфері безпечності харчових продуктів і кормів та сфері здоров’я та благополуччя тварин.

Підсумовуючи, Боріс Антунович підкреслив:

«Оцінка ризиків є невід’ємною частиною кожної сучасної системи безпечності харчових продуктів, оскільки націлена на попередження появи можливих ризиків для здоров’я споживачів та тварин. Але для ефективного запровадження діяльності щодо оцінки ризиків необхідне належне фінансування та забезпечення людськими ресурсами».

   Томмазо Ацені, спеціаліст з питань політики Генерального Директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE) на прикладі проведення оцінки ризиків з метою прийняття рішення щодо реєстрації кормових добавок продемонстрував як оцінка ризику впливає на ризик-менеджерів та процес управління ризиками в країнах ЄС:

«Європейське агентство з безпечності харчових продуктів (EFSA) надає наукові консультації та науково-технічну підтримку Європейській Комісії (ЄК) для розробки законодавства і політик ЄС в усіх сферах, що мають безпосередній чи опосередкований вплив на безпечність харчових продуктів і кормів. Так, Постійний комітет ЄК з рослин, тварин, харчових продуктів та кормів при прийнятті рішення щодо надання дозволу на реєстрацію кормової добавки в першу чергу базується на науковій оцінці ризиків та враховує інші фактори, включаючи соціальні, економічні або екологічні фактори, гнучкість контролю і переваги для тварин або для споживача продуктів тваринного походження».

   Стіліанос Кулуріс, фахівець із залучення та наукового співробітництва EFSA, яка виконує роль оцінювача ризиків у ЄС, ознайомив учасників з основними завданнями EFSA, пояснив від кого (ЄК, Європарламент та країни-члени ЄС) і яким чином EFSA отримує ризик-питання, якими інструментами керується у своїй роботі, яких партнерів має та кого при потребі залучає до проведення оцінки ризиків.

Під час презентації Стіліанос Кулуріс наголосив:

«Оцінка ризиків не повинна залежати від управління ризиками, приватних інтересів та думок, а спиратися лише на доступні наукові дані та докази та здійснюватися в незалежний, об’єктивний і прозорий спосіб, а управління ризиками повинно враховувати не лише наукові, а й політичні, економічні, культурні та соціальні аспекти».

Також було висвітлено нові виклики та загрози для здоров’я людей, тварин та рослин, для попередження яких необхідне проведення оцінки ризиків та представлено яким чином EFSA здійснює процес комунікації щодо ризиків і через які шляхи.

Учасники були дуже активними під час сесій «запитання-відповіді» і писали свої запитання в онлайн-чат чи задавали їх, включаючи мікрофони. Запитання, на які спікери не встигли відповісти, були надіслані кожному спікеру після заходу, які в свою чергу надали на них відповіді. Відповіді на запитання, які не були озвучені під час зустрічі за посиланням.

Манон Шуперс підводячи підсумки заходу зазначила наступні кроки, а саме:  

  • надані міжнародними спікерами стратегічні рекомендації щодо удосконалення процесу аналізу ризиків в Україні будуть проаналізовані разом з Сектором оцінки ризиків та буде сформовано план дій, діяльності якого мають бути впроваджені для повноцінного функціонування Сектору оцінки ризиків в Держпродспоживслужбі;
  • враховуючи інформацію надану міжнародними спікерами, буде підготовлений документ щодо необхідних ресурсів для повноцінного функціонування Сектору оцінки ризиків.

Презентації спікерів та відеозапис заходу можна проглянути за посиланням у розділі Ризик орієнтовані концепції в процедурах управління ризиками.

Даний захід проводився за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org та за участі Держпродспоживслужби України і Проєкту ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» (ILCA).