Загальна інформація та цілі програми

Швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (надалі – Програма) фінансується Швейцарією та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

Сприяння торгівлі з доданою вартістю шляхом посилення якості та безпеки продукції, а також торгових можливостей в органічному та молочному секторах сприяють сталому та всебічному зростанню в Україні. Інтеграція в міжнародну торгівлю має сильний потенціал для стимулювання зростання в Україні, зокрема в сільському господарстві. Впровадження угод про вільну торгівлю надає більше можливостей Україні на нових ринках Європи, США та Азії. Однак, сільськогосподарський сектор стикається із низкою структурних проблем, таких як реформування ринку землі, модернізація регуляторного середовища, підвищення рівня вартості, а отже, і кваліфікації робочої сили. Їх потрібно вирішити, щоб сприяти стійкому зростанню.

Опис програми

Цільові групи

Кінцева цільова група програми приватні малі та середні підприємства (виробники, переробні підприємства, надавачі послуг), а також відповідні державні організації в органічному та молочному секторах. Вони отримають переваги від удосконаленої нормативно-правової бази, покращеного бізнес-середовища, суттєвих можливостей для мережевої співпраці на галузевому рівні та розширеного надання послуг, що охоплюють цілий ряд тем, таких як якість та безпечність продукції, додана вартість та інновації, менеджмент та ділові навички, сертифікація та кращі сільськогосподарські практики.

Бенефіціари

Прямими бенефіціарами Програми є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Строк реалізації Програми: 23.08.2019 – 30.06.2023.

Мета та цілі

Основною метою Програми  є зростання торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах на внутрішньому та експортному ринках шляхом досягнення двох цілей:

Ціль 1: підвищення якості та безпечності продукції в органічному та молочному секторах.

В діяльності Програми застосовуватиметься програмний підхід для розвитку потенціалу з метою удосконалення нормативно правової бази та покращення бізнес-середовища в органічному та молочному секторах, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню якості та безпечності продукції в цілому. Значна увага приділятиметься інтеграції ризик-орієнтованих концепцій в процедурах управління ризиками та інспектування.

Ціль 2: підвищення торговельного потенціалу на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції з вищою доданою вартістю відповідно в органічному та молочному секторах.

Напрями діяльності здебільшого здійснюватимуться на мезо- та мікрорівнях, підтримуючи зацікавлені сторони в секторах, насамперед через надавачів послуг, з метою розвитку внутрішнього та експортного ринків. Органічна платформа із залученням багатьох зацікавлених сторін відіграватиме ключову роль для нарощування потенціалу, таким чином сприяючи розвитку органічного ринку та торгівлі. В молочному секторі впровадження національної програми контролю сирого молока є пріоритетним задля забезпечення якості та безпечності молока в цілому як передумови для виходу на нові ринки з вищою доданою вартістю.

Нарощування потенціалу розроблено з урахуванням відповідальних організацій та персоналу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також зацікавлених сторін приватного сектору з органічного та молочного секторів. Програма використовує системний підхід до розбудови потенціалу та посилення стійкого впливу, що орієнтовані на відповідальні державні установи та постачальників бізнес-послуг в органічному та молочному секторах.

Бенефіціари

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – прямі бенефіціари програми “Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та

молочному секторах України” (коротка назва: Quality FOOD Trade Program).

Партнери

Державний сектор:

Органічний компонент

Молочний компонент

Міжнародні проєкти