В межах плану екстреного реагування швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва: Quality FOOD Trade Program (надалі –  QFTP)  має на меті надати підтримку Держпродспоживслужбі та мережі залучених до Програми контролю сирого молока на базі інформаційно-комунікаційної системи Держпродспоживслужби «Молочний модуль» (надалі – Програма контролю) лабораторій, а також потенційних лабораторій-учасників, що уповноважені Держпродспоживслужбою, зокрема в частині:

  • підтримка розвитку потенціалу лабораторій Держпродспоживслужби в адмініструванні та впровадженні Програми контролю;
  • підтримка мережі лабораторій, що беруть участь у Програмі контролю, які використовують міжнародно визнані стандарти для методів дослідження зразків сирого молока на показники якості та безпечності, вдосконалення відбору та транспортування зразків.

Критерії прийнятності:

заявник повинен бути зареєстрований як українська державна лабораторія (необхідно вказати наступну інформацію: повне найменування, реквізити, адресу, унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ЄДРПОУ);

заявник повинен бути діючою випробувальною лабораторією молока (необхідно надати наступну інформацію: копію сертифіката акредитації, включно з зазначенням сфери акредитації за методами, що використовуються лабораторією для проведення випробувань на загальне бактеріологічне забруднення (ЗБЗ), кількість соматичних клітин (КСК), точку замерзання, інгібітори (для молока); кількість операторів ринку харчових продуктів, що входять до зони обслуговування станом на 01.05.2023, кількість операторів харчових продуктів, зареєстрованих у «Молочному модулі» станом на 01.05.2023, кількість зразків молока, отриманих для дослідження за цими показниками щомісяця, у т.ч. через «Молочний модуль» за останні чотири місяці;

коротке обґрунтування необхідності підтримки запиту з чітким визначенням потреб.

Види діяльності та витрати, які можуть бути підтримані

Підтримка впровадження Програми контролю, діджиталізації, відбору та транспортування зразків молока, підтримка заходів з підготовки процесу акредитації за міжнародними стандартами дослідження зразків молока (закупівля лабораторного обладнання, витратних матеріалів, стандартних зразків, діагностикумів, калібрування лабораторного обладнання, участь у професійних раундах професійного тестування з акредитованим за стандартом EN ISO/IEC 17043 провайдером та ін.).

Ключова інформація щодо процедури пріоритезації:

Комітет оцінює заявки та готує список потенційних реципієнтів.  Комітет складається з 3 осіб, включаючи 1 представника Мінагрополітики, 1 представника Держпродспоживслужби, 1 представника громадської організації (Громадська рада при Держпродспоживслужбі) та представників від QFTP без права голосу.

Всі запити ранжуватимуться від найвищого до найнижчого на основі критеріїв прийнятності. Загальна кількість відібраних заявок залежатиме від розподілу бюджету на потреби заявників відповідно до ранжування. Всі відібрані заявки пройдуть процедуру фінального погодження Державним Секретаріатом Швейцарії з економічних питань.

Бюджет на одну діяльність (заявку) та погодження: 

Розмір підтримки становить від 1’000 до 15’000 швейцарських франків на одного заявника.

Порядок подання заявок: 

  • Заявки на підтримку приймаються до 19 травня 2023 року на пошту info@qftp.org до 18:00 обов’язковим зазначенням теми листа: «Заявка на підтримку» з попереднім внесенням даних до форми.
  • Усі заявки, отримані після 18:00 19 травня 2023 року будуть відхилені.
  • Оголошення результатів відбудеться 29 травня 2023 року.
  • Діяльність в межах фінансової підтримки QFTP має бути завершена до 22 червня 2023 року.