30 червня 2023 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва» (далі – Закон України 3221-ІХ). Цим нормативно-правовим актом вносяться зміни до пункту 1 та 2 статті 9 та пункту 1 та 2 статті 40 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон про контроль).

 Змінами передбачається чергове наближення молочного сектору України до вимог європейського законодавства шляхом удосконалення заходів щодо належної виробничої практики виробництва та обігу молока, зокрема запровадження прозорої системи та простежуваності в частині ведення записів та обміну даними щодо результатів лабораторних досліджень (випробувань) з використанням інформаційно-комунікаційної системи компетентного органу («Молочний модуль»). Це  дозволить операторам ринку молока та молочних продуктів належно та своєчасно виконувати вимоги статті 40 Закону про контроль. А компетентному органу (Державній службі України з питань безпечності та захисту споживачів) здійснювати моніторинг впровадження процедур періодичної перевірки сирого молока та результатів лабораторних досліджень (випробувань) без фізичного виїзду до оператора ринку, оскільки результати лабораторних досліджень вносяться уповноваженою лабораторією до «Молочного модулю» та можуть переглядатися як оператором ринку, так і інспектором.

Також розширюється коло осіб, уповноважених відбирати зразки в межах Програми контролю сирого молока, таке право надається уповноваженим ветеринарам, які знаходяться найближче до операторів ринку, що допоможе зменшити витрати на відбір зразків.

Окрім того, врегульовано періодичність контролю стану здоров’я тварин, що використовуються для виробництва сирого молока.

Звертаємо увагу, що положення Закону України 3221-ІХ в частині державного контролю сирого молока набирають чинності 26 жовтня 2023 року.

Інфографіка: Новацій щодо державного контролю сирого молока.