Компонент 1 “Інституційне середовище”

 1. Введення до основних принципів опису захворювань і виміри центральної тенденції
 2. Ідентифікація та характеристика небезпек на всіх етапах ланцюга виробництва і збуту молочних продуктів
 3. Ознайомлення з базовою концепцією відбору проб та розміру вибірки
 4. Ознайомлення з принципами епідеміологічного спостереження
 5. Основні принципи оцінки ризиків
 6. Практичні вправи по визначенню розміру вибірки
 7. Ризико-орієнтоване спотереження та категорізація ризиків
 8. Фактори ризику передачі збудників зоонозів через молоко та молочні продукти
 9. Характер даних
 10. Введення до епідеміологічного дослідження
 11. Вступ до дсолідження спалахів (фокус на дослідженні спалахів хвороб харчового походження)
 12. Епідеміологічні аспекти лабораторних досліджень
 13. Епідеміологічні фактори ризику та заходи (міри) асоціації
 14. Збір даних
 15. Розробка бази даних і її використання
 16. Туберкульоз великої рогатої худоби
 17. Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок)
 18. Основні принципи оцінки ризиків
 19. Як проводити оцінку ризику
 20. Вступ до крос-секторального дослідження
 21. Міри поширення захворювання
 22. Концепції та методи для забезпечення безпечності харчових продуктів
 23. Мікробіологічна оцінка ризиків
 24. Модель оцінки ризику ентеротоксигенних штамів Staphylococcus spp. в пастеризованому молоці в Україні
 25. Оцінка ризику та управління ризиком роль та обов’язки
 26. Сучасні інструменти для мікробіологічної оцінки ризиків
 27. Використання кiлькох дiагностичних тестiв (серiйна та паралельна iнтерпретацiя)

Компонент 2 “Впровадження”

 1. Ризик-орієнтована система інспектування
 2. Благополуччя тварин
 3. Комунікація з фермером – чого очікувати?
 4. Найкращі практики на молочній фермі – вступ
 5. Навчальний план тренінгу тренера
 6. Прийоми і жарти, щоб полегшити взаємодію між учасниками
 7. Як оцінити благополуччя тварин
 8. Вплив на навколишнє середовище ведення молочного тваринництва
 9. Годівля та контроль за якістю кормів і води
 10. Умови утримання тварин
 11. Управління стадом і вирощування телят
 12. Гігієнічні вимоги до пунктів збору молока, регуляторний аспект
 13. Законодавчі вимоги та принципи простежуваності на молочно-товарній фермі
 14. Інструменти для модерування роботи робочих груп і презентацій
 15. Інтерактивне навчання
 16. Контроль за фальсифікацією молока
 17. Найкращі практики в забепечені здоров’я тварин
 18. Найкращі практики щодо гігієни доїння та зберігання молока на фермі
 19. Очищення, миття і дезінфекція молочного обладнання
 20. Транспортування молока, найкращі практики
 21. Якість та безпечність молока_вимоги національного законодавства та ЄС
 22. Основні положення проекту наказу по гігієні молока
 23. Традиційна проти ризико-орієнтованої системи контролю безпечності харчових продуктів
 24. Що таке найкращі практики і чому інспектори повинні знати про це
 25. Якість і безпечність молока_вимоги національного законодавста та ЄС
 26. Закон про державний контроль, ключові аспекти імплементації
 27. Контроль первонного виробництва в кантоні Аргау, Швейцарія
 28. Впровадження заходів біологічної безпеки
 29. Заходи біобезпеки на молочно-товарних фермах
 30. Ідентифікація тварин і простежуваність їх походження
 31. Інспектування – аспекти поза чек-листом
 32. Огляд результатів візиту інспекторів до Швейцарії
 33. Програма контролю маститів

Компонент 3 “Приватний сектор”

 1. Важливість безпечного сирого молока – здоров’я людини
 2. Важливість безпечності молока – політичний рівень
 3. Важливість безпечності сирого молока – економічний рівень
 4. Важливість безпечності сирого молока – здоров’я тварин
 5. Попередження ризику отримання “поганого” або небезпечного молока
 6. Тренінг тренерів, фокус: малі виробники. Гігієна доїння, якість і безпечність
 7. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Благополуччя тварин і умови утримання
 8. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Ведення документації і записів
 9. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Годівля, якість кормів і води
 10. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Комунікаційні і тренінгові рекомендації
 11. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Здоров’я тварин і вирощування телят
 12. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. ПЗМ в Україні-регуляторний аспект
 13. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Контроль якості молока та документація
 14. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Охолодження і пастеризація їх роль у контролі безпечності харчових продуктів
 15. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Що має досліджуватись на ПЗМ і як?
 16. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Кількість соматичних клітин і загальне бактеріальне обсіменіння, що вони означають
 17. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Миття і дезінфекція обладнання, дезінсекція та дератизація
 18. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Чи особиста гігієна є частиною цієї історії
 19. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ Перевезення молока. Найкращі практики
 20. Навчальний візит до Швейцарії. Інспекція харчової промисловості кантону Берн
 21. Навчальний візит до Швейцарії. Інспектування молокопереробних підприємств
 22. Семінар з підвищення обізнаності. Діяльність асоціацій в молочному секторі Швейцарії
 23. Семінар з підвищення обізнаності. Навчальна поїздка до Швейцарії. Засвоєні уроки
 24. Семінар з підвищення обізнаності. Діяльність FROMARTE. Примірний договір на закупівлю молока Галузеві настанови QM Fromarte
 25. Тренінг тренера, фокус середні виробники. З чого почати. Правила разрахунку раціону. Ази в годівлі та управлінні стадом
 26. Тренінг тренера, фокус середні виробники. Годівля та управління стадом. Як виміряти ефективність процесу
 27. Тренінг тренера, фокус середні виробники. Рослини, що впливають на органолептичні показники молока
 28. Тренінг тренера, фокус середні виробники. Собівартість виробництва молока та як вплинути на процес
 29. Семінар з підвищення обізнаності Інспектування – Швейцарський досвід
 30. Семінар з підвищення обізнаності Офіційний vs приватний контроль сирого молока в Швейцарії
 31. Семінар з підвищення обізнаності Інспектування – Аспекти поза чек-листом
 32. Семінар з підвищення обізнаності Інспектування МТФ – чому це важливо для молокопереробного підприємства
 33. Семінар з підвищення обізнаності Перегляд Проектом чек-листів для інспектування МТФ
 34. Тренінг для середніх виробників Пілотна програма контролю сирого молока
 35. Тренінг для середніх виробників Бактеріальне забруднення молока – як покращити якість молока та виробничий процес на фермі?
 36. Тренінг для середніх виробників Зниження кількості соматичних клітин в молоці – як оптимізувати програму контролю маститів на фермі?
 37. Тренінг для середніх виробників Контроль залишків антибіотиків та інших інгібіторів на фермі
 38. Тренінг для середніх виробників Кращі практики утримання в контексті здоров’я вимені та благополуччя тварин
 39. Семінар з підвищення обізнаності. Система контролю якості та безпечності сирого молока у Швейцарії рамкові умови та підходи
 40. Семінар з підвищення обізнаності. Правові основи контролю сирого молока, досвід Швейцарії
 41. Семінар з підвищення обізнаності. Система контролю якості та безпечності сирого молока у Швейцарії відбір зразків, потік даних та наслідки
 42. Семінар з підвищення обізнаності. Пілотний проект. Програма контролю сирого молока
 43. Тренiнг з управлiння даними про якiст молока. Коротка iнформацiя про кооператив Mooh
 44. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока, перший покупець
 45. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока перевiзник
 46. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока збiр даних та вiдбiр зразкiв
 47. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока методи
 48. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока план контролю
 49. Тренiнг для середнiх виробникiв. Система аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках на фермi
 50. Тренiнг для середнiх виробникiв. Простежуванiсть на фермi
 51. Тренiнг для середнiх виробникiвя. Здоров’я та благополуччя тварин зменшення застосування антибiотикiв