1. Компонент 1 “Інституційне середовище”

  1. Введення до основних принципів опису захворювань і виміри центральної тенденції
  2. Ідентифікація та характеристика небезпек на всіх етапах ланцюга виробництва і збуту молочних продуктів
  3. Ознайомлення з базовою концепцією відбору проб та розміру вибірки
  4. Ознайомлення з принципами епідеміологічного спостереження
  5. Основні принципи оцінки ризиків
  6. Практичні вправи по визначенню розміру вибірки
  7. Ризико-орієнтоване спотереження та категорізація ризиків
  8. Фактори ризику передачі збудників зоонозів через молоко та молочні продукти
  9. Характер даних
  10. Введення до епідеміологічного дослідження
  11. Вступ до дсолідження спалахів (фокус на дослідженні спалахів хвороб харчового походження)
  12. Епідеміологічні аспекти лабораторних досліджень
  13. Епідеміологічні фактори ризику та заходи (міри) асоціації
  14. Збір даних
  15. Розробка бази даних і її використання
  16. Туберкульоз великої рогатої худоби
  17. Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок)
  18. Основні принципи оцінки ризиків
  19. Як проводити оцінку ризику
  20. Вступ до крос-секторального дослідження
  21. Міри поширення захворювання
  22. Концепції та методи для забезпечення безпечності харчових продуктів
  23. Мікробіологічна оцінка ризиків
  24. Модель оцінки ризику ентеротоксигенних штамів Staphylococcus spp. в пастеризованому молоці в Україні
  25. Оцінка ризику та управління ризиком роль та обов’язки
  26. Сучасні інструменти для мікробіологічної оцінки ризиків
  27. Використання кiлькох дiагностичних тестiв (серiйна та паралельна iнтерпретацiя)

  Компонент 2 “Впровадження”

  1. Ризик-орієнтована система інспектування
  2. Благополуччя тварин
  3. Комунікація з фермером – чого очікувати?
  4. Найкращі практики на молочній фермі – вступ
  5. Навчальний план тренінгу тренера
  6. Прийоми і жарти, щоб полегшити взаємодію між учасниками
  7. Як оцінити благополуччя тварин
  8. Вплив на навколишнє середовище ведення молочного тваринництва
  9. Годівля та контроль за якістю кормів і води
  10. Умови утримання тварин
  11. Управління стадом і вирощування телят
  12. Гігієнічні вимоги до пунктів збору молока, регуляторний аспект
  13. Законодавчі вимоги та принципи простежуваності на молочно-товарній фермі
  14. Інструменти для модерування роботи робочих груп і презентацій
  15. Інтерактивне навчання
  16. Контроль за фальсифікацією молока
  17. Найкращі практики в забепечені здоров’я тварин
  18. Найкращі практики щодо гігієни доїння та зберігання молока на фермі
  19. Очищення, миття і дезінфекція молочного обладнання
  20. Транспортування молока, найкращі практики
  21. Якість та безпечність молока_вимоги національного законодавства та ЄС
  22. Основні положення проекту наказу по гігієні молока
  23. Традиційна проти ризико-орієнтованої системи контролю безпечності харчових продуктів
  24. Що таке найкращі практики і чому інспектори повинні знати про це
  25. Якість і безпечність молока_вимоги національного законодавста та ЄС
  26. Закон про державний контроль, ключові аспекти імплементації
  27. Контроль первонного виробництва в кантоні Аргау, Швейцарія
  28. Впровадження заходів біологічної безпеки
  29. Заходи біобезпеки на молочно-товарних фермах
  30. Ідентифікація тварин і простежуваність їх походження
  31. Інспектування – аспекти поза чек-листом
  32. Огляд результатів візиту інспекторів до Швейцарії
  33. Програма контролю маститів

  Компонент 3 “Приватний сектор”

  1. Важливість безпечного сирого молока – здоров’я людини
  2. Важливість безпечності молока – політичний рівень
  3. Важливість безпечності сирого молока – економічний рівень
  4. Важливість безпечності сирого молока – здоров’я тварин
  5. Попередження ризику отримання “поганого” або небезпечного молока
  6. Тренінг тренерів, фокус: малі виробники. Гігієна доїння, якість і безпечність
  7. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Благополуччя тварин і умови утримання
  8. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Ведення документації і записів
  9. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Годівля, якість кормів і води
  10. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Комунікаційні і тренінгові рекомендації
  11. Тренінг тренера, фокус: малі виробники. Здоров’я тварин і вирощування телят
  12. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. ПЗМ в Україні-регуляторний аспект
  13. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Контроль якості молока та документація
  14. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Охолодження і пастеризація їх роль у контролі безпечності харчових продуктів
  15. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Що має досліджуватись на ПЗМ і як?
  16. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Кількість соматичних клітин і загальне бактеріальне обсіменіння, що вони означають
  17. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Миття і дезінфекція обладнання, дезінсекція та дератизація
  18. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ. Чи особиста гігієна є частиною цієї історії
  19. Тренінг тренера фокус перевізники ПЗМ Перевезення молока. Найкращі практики
  20. Навчальний візит до Швейцарії. Інспекція харчової промисловості кантону Берн
  21. Навчальний візит до Швейцарії. Інспектування молокопереробних підприємств
  22. Семінар з підвищення обізнаності. Діяльність асоціацій в молочному секторі Швейцарії
  23. Семінар з підвищення обізнаності. Навчальна поїздка до Швейцарії. Засвоєні уроки
  24. Семінар з підвищення обізнаності. Діяльність FROMARTE. Примірний договір на закупівлю молока Галузеві настанови QM Fromarte
  25. Тренінг тренера, фокус середні виробники. З чого почати. Правила разрахунку раціону. Ази в годівлі та управлінні стадом
  26. Тренінг тренера, фокус середні виробники. Годівля та управління стадом. Як виміряти ефективність процесу
  27. Тренінг тренера, фокус середні виробники. Рослини, що впливають на органолептичні показники молока
  28. Тренінг тренера, фокус середні виробники. Собівартість виробництва молока та як вплинути на процес
  29. Семінар з підвищення обізнаності Інспектування – Швейцарський досвід
  30. Семінар з підвищення обізнаності Офіційний vs приватний контроль сирого молока в Швейцарії
  31. Семінар з підвищення обізнаності Інспектування – Аспекти поза чек-листом
  32. Семінар з підвищення обізнаності Інспектування МТФ – чому це важливо для молокопереробного підприємства
  33. Семінар з підвищення обізнаності Перегляд Проектом чек-листів для інспектування МТФ
  34. Тренінг для середніх виробників Пілотна програма контролю сирого молока
  35. Тренінг для середніх виробників Бактеріальне забруднення молока – як покращити якість молока та виробничий процес на фермі?
  36. Тренінг для середніх виробників Зниження кількості соматичних клітин в молоці – як оптимізувати програму контролю маститів на фермі?
  37. Тренінг для середніх виробників Контроль залишків антибіотиків та інших інгібіторів на фермі
  38. Тренінг для середніх виробників Кращі практики утримання в контексті здоров’я вимені та благополуччя тварин
  39. Семінар з підвищення обізнаності. Система контролю якості та безпечності сирого молока у Швейцарії рамкові умови та підходи
  40. Семінар з підвищення обізнаності. Правові основи контролю сирого молока, досвід Швейцарії
  41. Семінар з підвищення обізнаності. Система контролю якості та безпечності сирого молока у Швейцарії відбір зразків, потік даних та наслідки
  42. Семінар з підвищення обізнаності. Пілотний проект. Програма контролю сирого молока
  43. Тренiнг з управлiння даними про якiст молока. Коротка iнформацiя про кооператив Mooh
  44. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока, перший покупець
  45. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока перевiзник
  46. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока збiр даних та вiдбiр зразкiв
  47. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока методи
  48. Тренiнг з управлiння даними про якiсть молока. Контроль сирого молока план контролю
  49. Тренiнг для середнiх виробникiв. Система аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках на фермi
  50. Тренiнг для середнiх виробникiв. Простежуванiсть на фермi
  51. Тренiнг для середнiх виробникiвя. Здоров’я та благополуччя тварин зменшення застосування антибiотикiв
 1. Пілотний проєкт із запровадження Програми контролю сирого молока в Миколаївській, Харківській, Полтавській та Вінницькій областях
 2. Плакат “Програма контролю маститів”
 3. Плакат “Якість і безпечність молока: в чому різниця?”
 4. Плакат “Антибіотикорезистентність та належні практики зменшення застосування антибіотиків на молочних фермах”
 5. Плакат “Найкращі практики ведення молочного господарства. Здоров’я тварин”
 6. Плакат “Найкращі практики ведення молочного господарства. Гігієна доїння”
 7. Плакат “Найкращі практики ведення молочного господарства. Благополуччя тварин”
 8. Плакат “Найкращі практики ведення молочного господарства. Годівля (корми і вода)”
 9. КОНЦЕПЦІЯ. Реалізації Пілотного проекту із запровадження програми контролю сирого молока у Вінницькій, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях
 10. Буклет “Програма контролю маститів”
 11. Буклет “Антибіотикорезистентність та належні практики зменшення застосування антибіотиків на молочних фермах”
 12. Буклет “Якість і безпечність молока: в чому різниця?”
 13.  Буклет “Довкілля та соціально-економічне управління під час виробництва молока”
 14. Буклет “Годівля тварин та контроль за якістю кормів і води”
 15. Буклет “Благополуччя тварин”
 16. Буклет “Здоров’я тварин”
 17. Буклет “Гігієна доїння”
 18. Пілотний проект із запровадження програми контролю сирого молока у Харківській області
 19. Пілотний проект із запровадження програми контролю сирого молока у Миколаївській області
 20. Пілотний проект із запровадження програми контролю сирого молока у Полтавській області
 21. Пілотний проект із запровадження програми контролю сирого молока у Вінницькій області
 22.  Плакат “Важливість безперервного холодового ланцюга у виробництві молока”
 23. Підсумковий звіт роботи трьох Всеукраїнських круглих столів “Проблеми контролю наявності залишків ветеринарних препаратів та інших інгібіторів у молоці”
 24. Буклет “Важливість використання найкращих практик для виробництва безпечного молока та молочних продуктів”
 25. Буклет “Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби (ЗВД ВРХ): що вам потрібно знати і чому?”
 26. Буклет “Рекомендації щодо належного ручного доїння”
 27. Постер “Техніка доїння”
 28. Буклет Швейцарсько-Українського проекту “Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні” (Проект з безпечності молока)

 1. АГРО 2020_Молочний форум_Висоцька_200812
 2. АГРО 2020_Молочний Форум_Башинський_Внутрішні гарантії_200812
 3. Тренінг з підвищення рівня обізнаності_Канали-комунікації_2020
 4. Тренінг з підвищення рівня обізнаності_Планування-та-впровадження-комунікаційної-стратегії
 5. Тренінг з підвищення рівня обізнаності_Співпраця із журналістами
 6. Відеозапис День 1_Тренінг_ Планування та впровадження стратегії підвищення рівня обізнаності про безпечність сирого молока
 7. Відеозапис День 2_Тренінг_ Планування та впровадження стратегії підвищення рівня обізнаності про безпечність сирого молока
 8. Відеозапис День 3_Тренінг_ Планування та впровадження стратегії підвищення рівня обізнаності про безпечність сирого молока
 9. Відеозапис вітального слова Манон Шуперс під час другої координаційної зустрічі щодо планування та впровадження стратегії підвищення рівня обізнаності про безпечність сирого молока
 10. Відеозапис другої координаційної зустрічі щодо планування та впровадження стратегії підвищення рівня обізнаності про безпечність сирого молока
 11. Матеріали для обговорення. Стратегія підвищення рівня обізнаності про безпечність сирого молока
 12. Обласні семінари_Вимоги до дрібнотоварного виробництва сирого молока, пунктів збирання (закупівлі) та введення в обіг
 13. Обласні семінари_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 14. Відеозапис_вебінар у Донецькій області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 15. Відеозапис_вебінар у Київській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 16. Відеозапис_вебінар у Сумській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 17. Відеозапис_вебінар у Донецькій та Луганській областях_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 18. Відеозапис_вебінар у Хмельницькій області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 19. Відеозапис_вебінар у Харківській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 20. Відеозапис_вебінар у Черкаській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 21. Відеозапис_вебінар в Івано-Франківській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 22. Відеозапис_вебінар у Вінницькій області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 23. Відеозапис_вебінар у Кіровоградській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 24. Відеозапис_вебінар у Чернівецькій області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості 
 25. Відеозапис_вебінар в Одеській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 26. Відеозапис_вебінар в Житомирській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 27. Відеозапис_вебінар в Полтавській області_Забезпечення якості та безпечності молока, що вводиться в обіг: нові вимоги та можливості
 28. “Чому варто збільшити споживання молока і молочних продуктів?”- Олег Швець
 29. “Програма «Шкільне молоко» – міжнародний досвід для України” – Ганна Лавренюк
 30. “Молоко та молочні продукти в харчуванні дитячих організованих колективів” – Тетяна Скапа
 31. В Україні вперше відзначили Всесвітній день шкільного молока – представляємо результати конкурсів серед школярів
 32. Відеозапис_тренінгу  «Контроль якості молока та молочних продуктів: мікробіологічні критерії та важливість лабораторних досліджень»
 33. Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року_Тетяна_Скапа_01.06.2023
 34. Молоко і молочні продукти у дитячому і шкільному меню_Олег Швець_01.06.2023
 35. Схема ЄС з підтримки шкіл у Польщі_Моніка Невяровська_01.06.2023
 36. Результати конкурсів для дітей з нагоди Міжнародного дня дітей та Всесвітнього дня молока_Лілія Марачканець_01.06.2023
 37. Здійснення заходів держконтролю_Ростислав Волошин_06.06.2023
 38. Важливість запровадження Програми контролю сирого молока_Ірина Висоцька_06.06.2023
 39. Лабораторні дослідження в рамках Програми контролю сирого молока_Марта Квас_06.06.2023
 40. Визначення залишків антибактеріальних препаратів та інгібіторів у молоці_Віктор Музика_06.06.2023
 41. Мікробіологічні критерії і методи контролю молока та молочної продукції_Тетяна Гаркавенко_06.06.2023
 42. Особливості вимог харчового законодавства в молочному секторі_Юрій Оглашенний_06.06.2023
 43. Порядок відбору та транспортування зразків молока_Тетяна Гаркавенко_06.06.2023
 44. Роль молока та молочних продуктів у здоровому шкільному харчуванні​_ФАО 
 45. Внесок програм шкільного молока у харчування дітей у світі_IDF
 46. Програма_Шкільне молоко_Данська молочна рада
 1. Стан гармонізації національного законодавства до вимог ЄС щодо державного контролю за благополуччям тварин
 2. Система державного контролю за благополуччям тварин_Словенія, Хорватія
 3. Система державного контролю за благополуччям тварин у Фінляндії
 4. Рекомендації щодо запровадження системи контролю за благополуччям тварин
 5. Мета та цілі зустрічі_Досвід держав-членів щодо державного контролю за благополуччям тварин
 6. Законодавство ЄС щодо державного контролю за благополуччям тварин
 7. Тренінг_Ефективна взаємодія регулятора з бізнес-об’єднаннями та розвиток політичного діалогу
 8. Відеозапис День 1_Тренінг_Ефективна взаємодія регулятора з бізнес-об’єднаннями та розвиток політичного діалогу
 9. Відеозапис День 2_Тренінг_Ефективна взаємодія регулятора з бізнес-об’єднаннями та розвиток політичного діалогу
 10. Відеозапис День 3_Тренінг_Ефективна взаємодія регулятора з бізнес-об’єднаннями та розвиток політичного діалогу
 1. СОП щодо загального підходу до проведення оцінки ризиків у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності харчових продуктів та кормів
 2. Процедура створення наукових експертних груп з оцінки ризиків
 3. Процедура створення бази даних експертів з метою проведення науково-обгрунтованої оцінки ризиків
 4. Процедура створення мережі наукових організацій з метою проведення науково-обгрунтованої оцінки ризиків
 5. Ознайомлення з підходом аналізу ризиків
 6. Потреби в даних та джерела даних
 7. Формулювання ризик-питань
 8. Шлях ризику
 9. Як побудувати шлях ризику
 10. Як проводити оцінку ризиків
 11. Стан впровадження діяльності з аналізу ризиків в Україні_О.Шевченко
 12. Як оцінка ризику впливає на ризик-менеджерів та процес управління ризиками_Хорватія_С.Сепаровіч
 13. Які основні аспекти проведення ефективної оцінки ризиків_Австрія_Й.Штайнвайдер
 14. Досвід створення підрозділу оцінки ризиків на прикладі Хорватії_Б.Антуновіч
 15. Управління ризиків в ЄС_як оцінка ризиків використовується при реєстрації кормових добавок_Т.Ацені
 16. Оцінка ризику в ЄС та актуальність для управління ризиками _EFSA_С.Кулуріс
 17. Відеозапис_Стратегічна і координаційна зустріч міжнародних експертів з представниками Держпродспоживслужби щодо інтеграції компетентним органом ризик-орієнтованих концепцій в процедури управління ризиками
 18. Відповіді на запитання, які не були озвучені під час Стратегічної і координаційної зустрічі міжнародних експертів з представниками Держпродспоживслужби щодо інтеграції компетентним органом ризик-орієнтованих концепцій в процедури управління ризиками
 1. Практичні аспекти виконання базових вимог харчового законодавства_Юрій Оглашенний
 2. Мастит та використання антибактеріальних засобів_Андрій Білан
 3. Конспект до практичного майстер-класу із сироваріння
 4. Вебінар_Гнучкі підходи_Гнучкі підходи у застосуванні вимог харчової гігієни при виробництві харчових продуктів. Досвід ЄС
 5. Вебінар_Гнучкі підходи_Забезпечення безпечності харчових продуктів від малого та мікровиробника у Швейцарії – підходи, відповідальність та офіційний контроль
 6. Вебінар_Гнучкі підходи_Гнучкість з фокусом на використання традиційних методів і важливість гнучкості для окремих регіонів, що мають спеціальні географічні обмеження
 7. Вебінар_Гнучкі підходи_Погляд зі сторони бізнесу на чинні українські положення – основні проблеми – Тетяна Дядечко
 8. Вебінар_Гнучкі підходи_Погляд зі сторони бізнесу на чинні українські положення – основні проблеми – Наталія Якименко
 9. Вебінар_Гнучкі підходи_Стратегічне бачення нормативного визнання крафтового виробника у сфері виробництва та введення в обіг харчових продуктів
 10. Вебінар_гнучкі підходи_повний відеозапис заходу
 11. Координаційна зустріч з надавачами послуг у молочному секторі в рамках підтримки діяльності з поширення знань
 12. Майбутнє за технологіями: електронна програма управління фермою великої рогатої худоби всебічний моніторинг та компетентна підтримка протягом 365 днів – Олександр Вальчук
 13. Третя експертна дискусія «Можливості для українських експортерів на ринках ЄС та світу»_Як стати експортером молочної продукції – Віталій Башинський
 14. Створення та функціонування сімейних молочних ферм
 15. Інформаційно-прикладний матеріал «Вода в житті корів»
 16. Інформаційно-прикладний матеріал «Комфорт в корівниках»
 17. Інформаційно-прикладний матеріал «Освітлення та вентиляція корівників»
 18. Інформаційно-прикладний матеріал «Профілактика захворювань вимені»
 19. Інформаційно-прикладний матеріал «Профілактика паразитарних хвороб»
 20. Інформаційно-прикладний матеріал «Профілактика післяродових захворювань (молочна лихоманка)»
 1. Відеозапис_Вебінар «Участь у міжлабораторних раундах професійного тестування як важлива складова забезпечення якості лабораторних досліджень в межах Програми контролю сирого молока»
 2. Вебінар «Участь у міжлабораторних раундах професійного тестування як важлива складова забезпечення якості лабораторних досліджень в межах Програми контролю сирого молока»_Лабораторні дослідження в межах програми контролю сирого молока
 3. Вебінар «Участь у міжлабораторних раундах професійного тестування як важлива складова забезпечення якості лабораторних досліджень в межах Програми контролю сирого молока»_Раунди професійного тестування
 4. Вебінар «Участь у міжлабораторних раундах професійного тестування як важлива складова забезпечення якості лабораторних досліджень в межах Програми контролю сирого молока»_Презентація_QSE
 5. Відеозапис_День 1_Вебінар щодо результатів оцінки пілотного проєкту із запровадження «Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення «Молочний модуль», 16 лютого 2023
 6. Відеозапис_День 2_Вебінар щодо результатів оцінки пілотного проєкту із запровадження «Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення «Молочний модуль», 17 лютого 2023
 7. Вебінар щодо результатів запровадження Програми контролю сирого молока_І. Висоцька_16-17 лютого 2023
 8. Вебінар_Програма контролю сирого молока. Досвід європейських країн (Литва, Польща)_Тетяна Гаркавенко_16-17 лютого 2023
 9. Вебінар_Важливість запровадження програми контролю сирого молока на національному рівні_О. Швеченко_16-17 лютого 2023
 10. Вебінар_Ключові результати та досягнення програми контролю сирого молока у 2022 році_М. Білоус_16-17 лютого 2023
 11. Вебінар_Ключові результати та проміжні досягнення впровадження пілотного проєкту. Оцінка результатів досліджень_О. Семенчук_16-17 лютого 2023
 12. Вебінар_Удосконалення специфікації до ММ_Б. Пустовіт_16-17 лютого 2023
 13. Вебінар_Участь лабораторій Держпродспоживслужби у раундах професійного тестування_О. Семенчук_16-17 лютого 2023
 14. Вебінар_Референс-лабораторія по молоку. Досвід європейських країн_Т. Гаркавенко_16-17 лютого 2023
 15. Вебінар_Безпечне і якісне молоко від кожної здорової корови_І. Паньків_16-17 лютого 2023
 16. Вебінар_Оцінка результатів запровадження дорожньої карти_М. Білоус_16-17 лютого 2023
 17. Вебінар_Пілотий проєкт_Програма контролю молока_Чому необхідно впроваджувати
 18. Вебінар_Пілотний проєкт_Програма контролю сирого молока в Швейцарії_Відповідальність та впровадження
 19. Вебінар_Пілотний проєкт_Проміжні результати впровадженя Пілотного проєкту_Програма контролю сирого молока
 20. Вебінар_Пілотний проєкт_Результати опитування операторів ринку харчових продуктів щодо проміжних результатів Пілотного проєкту
 21. Відеозапис круглого столу_Презентація візії та дорожньої карти впровадження Програми контролю сирого молока на національному рівні
 22. Тренінг щодо аналізу і представлення даних в рамках Програми контролю сирого молока_практики звітності про безпечність харчових продуктів в європейських країнах
 23. Відеозапис тренінгу для фахівців Держпродспоживслужби в рамках реалізації Дорожньої карти з впровадження Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення «Молочний модуль»
 24. Відеозапис_День 1_Вебінар щодо результатів оцінки пілотного проєкту із запровадження «Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення «Молочний модуль»
 25. Відеозапис_День 2_Вебінар щодо результатів оцінки пілотного проєкту із запровадження «Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення «Молочний модуль»
 26. 17.02.2022_пілотний проєкт_ Ключові результати_Білоус МВ
 27. 17.02.2022_пілотний проєкт_ лаб результати_Новохатня ОМ
 28. 17.02.2022_пілотний проєкт_результати опитування_Пустовіт Б
 29. 18.02.2022_Презентація ДНДІЛДВСЕ
Цей сайт розроблено в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що фінансується Швейцарією та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія)». © Всі права захищені